VOV TV: Ngôi nhà thiên thần – Nơi tạo việc làm cho người Điếc và Khiếm thính

VOV TV – Do những khó khăn về giao tiếp, dường như người khiếm thính khó có thể làm công việc bán hàng. Thế nhưng tại cửa hàng Ngôi nhà thiên thần trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội công việc bán hàng không còn là chuyện khó đối với người khiếm thính. Theo […]

VOV TV – Do những khó khăn về giao tiếp, dường như người khiếm thính khó có thể làm công việc bán hàng.

Thế nhưng tại cửa hàng Ngôi nhà thiên thần trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội công việc bán hàng không còn là chuyện khó đối với người khiếm thính.

Theo VOV TV