Cơ hội việc làm
cho người khuyết tật

Công việc Lựa chọn
[KonTum] Tuyển nhân viên chăm sóc hàng hóa (Angels)
TP. KonTum Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022
[Hà Nội] Tuyển 14 nhân viên chăm sóc khách hàng (Angels)
TP. Hà Nội Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021
[Hà Nội] Tuyển 7 nhân viên chăm sóc khách hàng (Angels)
TP. Hà Nội Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021
Đà Nẵng 1: Tuyển 6 nhân viên chăm sóc khách hàng (Angels)
TP. Đà Nẵng Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021