Niềm vui mỗi ngày

Ngày nào đi làm cũng là một ngày vui, tôi luôn hứng thú với nhiệm vụ của mình và những phần thưởng trong công việc.

Năm đó, cuộc sống của tôi khó khăn vì tôi không tìm thấy công việc phù hợp với người Điếc ở công ty nào cả. Trong năm 2019 tôi thấy TokyoLife tuyển dụng người Điếc nên tôi tự đến nộp hồ sơ. Nhân viên và quản lý đều mang áo phục vụ đỏ, tôi cảm thấy họ rất cởi mở. 

Vài ngày sau khi tôi đến nộp hồ sơ, tôi đã được chọn đến phỏng vấn. Về nhà, tôi dã không chắc mình có thể được chọn để làm việc hay không. Sau đó, tôi trúng tuyển và được làm việc ở TokyoLife. Đó là điều rất may mắn trong cuộc đời tôi.

Tôi làm việc và chăm sóc khách hàng tại TokyoLife. Tôi thấy mình có sự tiến bộ nhiều, ham học hỏi và giao tiếp với các nhân viên. Tôi khẳng định trước đây chưa có một công việc nào phù hợp với người Điếc và điều đó mang lại khó khăn cho người Điếc như tôi.

Khi tôi đến làm việc, ngoài kia ai cũng bảo người Điếc làm việc được không? Tôi nói người Điếc làm được và sẽ mang niềm tự hào cho công ty. Ngày nào đi làm cũng là một ngày vui, tôi luôn hứng thú với nhiệm vụ của mình và những phần thưởng trong công việc.

Tôi sẽ nỗ lực hơn trong công việc, cuộc sống và cố gắng mang lại cho công ty TokyoLife thêm một điều tự hào.

Phan Thi Thu Sương
(Nhân viên Chăm sóc Hàng hoá tại TokyoLife Huế 3)

*Bài viết dự thi “Angels đã mang lại điều gì cho tôi?”