Ngôn ngữ ký hiệu tại TokyoLife

Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ phổ biến tại các cửa hàng “Ngôi nhà Thiên Thần” thuộc chuỗi bán lẻ TokyoLife bởi phần lớn nhân viên ở đây là người Điếc, người Khiếm thính.