Ngôi nhà của những thiên thần Điếc

Thấu hiểu được mong muốn được lao động và cống hiến, một cửa hàng ở Hà Nội đã nhận 16 người điếc vào làm việc. Từ đó, không gian này có một khẩu hiệu vô cùng thú vị “Giao tiếp bằng nụ cười”.