Hạnh phúc cùng “Thiên thần” và những người bạn

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) được coi là một ngày đặc biệt, ngày để chúng ta cùng nhau ngồi lại, cùng nhau chia sẻ những điều khiến chúng ta hạnh phúc mỗi ngày.

Với TokyoLife Angels, hạnh phúc chính là mỗi ngày được đồng hành trên chặng đường cùng các “Thiên thần” để cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình tại TokyoLife.
Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về hạnh phúc đến từ “Thiên thần” và những người bạn tại TokyoLife Angels nhé!