Chúc Mừng ngày Quốc tế Người Khuyết tật 3/12/2021

Kể từ năm 1992, ngày 3 tháng 12 được Liên Hiệp Quốc lựa chọn là ngày Quốc tế Người Khuyết tật nhằm thúc đẩy và khuyến khích sự tham gia của người Khuyết tật vào sự phát triển trong xã hội công bằng, bình đẳng.

Nhân dịp ngày Quốc tế Người Khuyết tật (03/12/2021), TokyoLife Angels xin chân thành cảm ơn Tổ chức UNDP và Chi hội người Điếc Thành phố Hà Nội đã dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đến với những “Thiên thần” trong ngôi nhà chung TokyoLife.

Nhóm Đào tạo và Chăm sóc Angels (CSA) xin chúc anh chị em “Thiên thần” tuyệt vời của TokyoLife dồi dào sức khỏe tự tin, giàu nghị lực và sẽ có một hành trình hạnh phúc cùng TokyoLife Angels.

Nhóm Đào tạo và Chăm sóc Angels